TERMS & CONDITIONS

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. ทางบริษัทฯจะมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์ และนำข้อมูลไปใช้เพื่อการพัฒนาดังนี้

 1. ทางบริษัทจะมีการเก็บข้อมูลของสมาชิกเว็บไซต์ที่เข้ามาใช้บริการโดยใช้ระบบ Cookie โดยจะเก็บข้อมูลของลูกค้าดังนี้
  • หมายเลข IP คอมพิวเตอร์
  • ชนิด Browser
  • ข้อมูลการเยี่ยมชม และการสั่งซื้อสินค้า
 2. เว็บไซต์ของบริษัทฯจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โดยใช้ซอฟต์แวร์เก็บข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ดังนี้
  • วัน เวลา ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
  • การเข้าดูหน้าเว็บ
  • ระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม
  • ประเภทของการสืบค้น
  • ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
 3. ข้อมูลในข้อ 1.1 และ 1.2 จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับภายในบริษัท และจะไม่ขายหรือส่งมอบไปบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในการบริการและส่งมอบสินค้าให้แก่ท่านลูกค้า

2. การเปลี่ยนแปลงข้อมูล-การลบข้อมูลผู้ซื้อ

 1. กรณีท่านสมาชิกเว็บไซต์ต้องการแก้ไข หรือลบข้อมูลที่ใช้ในการสมัคร ท่านสามารถทำได้โดยเข้าสู่เว็บไซต์ Member Log-In หรือ ติดต่อมายัง Line: @masswell  Call Center 02-726-2700
 2. กรณีที่ผู้ซื้อยกเลิก Account ผู้ขายจะจัดข้อมูลของผู้ซื้ออยู่ในสถานะไม่ทำงาน (Deactivate) อย่างไรก็ตามข้อมูลของผู้ซื้อยังคงเก็บรักษาไว้ในฐานข้อมูลของผู้ขายเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาข้อพิพาทขัดแย้งภายหลัง

3. นโยบายการใช้ Cookies

 1. บริษัท ใช้เทคโนโลยี  Cookie ในการเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และตรวจสอบความถูกต้องของตัวตนผู้ใช้งานเว็บไซต์
 2. ผู้ใช้งานสามารถปฏิเสธการรับ Cookies  ได้แต่อาจส่งผลให้บริษัท ไม่สามารถให้บริการข้อมูลท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การเปิดเผยข้อมูลผู้ซื้อ

 1. บริษัทอาจให้ข้อมูลผู้ซื้อแก่บุคคลที่สามเพื่อดำเนินการส่งมอบสินค้า หรือพัฒนาระบบ  โดยจะให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
 2. บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลผู้ซื้อไปยังบุคคลที่สามในกรณีที่มีการร้องข้อตามกฎหมาย

5. การส่งจดหมายข่าว หรือข้อความประชาสัมพันธ์

 1. ทางบริษัทฯ จะส่งข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ และโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้กับลูกค้าในอีเมล์ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกผ่านหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 2. กรณีที่ท่านลูกค้าไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารสามารถแจ้งปฏิเสธการรับข้อมูลข่าวสารได้ โดยแจ้งความประสงค์ไปที่ info@masswellgroup.com หรือ Line: @masswell  ทางบริษัทจะดำเนินการยกเลิกภายใน 2 วัน