MASSWELL CHEMICAL GROUP CO., LTD.

บริษัท แมสเวลล์ เคมีคอล กรุ๊ป จำกัด

ศูนย์รวมจัดจําหน่ายน้ำยาทําความสะอาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยตามมาตรฐานสากล อธิเช่น กระดาษทิชชู่ ผ้าเช็ดงานอุตสาหกรรมมืออาชีพ และอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆ เพื่อความสะอาดที่ดีสําหรับผู้ปฏิบัติงานในองค์กร

เราได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต – จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ น้ำยาทำความสะอาดภายใต้แบรนด์สินค้า MASSWELL และต่อมาได้ขยายการให้บริการสินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้ครอบคุมตามความต้องการของลูกค้า เช่น กระดาษทิชชู่ อุปกรณ์ความปลอดภัย และ อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อสุขอนามัยที่มีมาตรฐาน ซึ่งได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล และการรับรองจากสำนักงานต่างๆ อธิเช่น GMP (Good Manufacturing Practice) ว่าด้วยระบบ กระบวนการผลิตที่ดีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน ISO 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยระบบบริการคุณภาพ อย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งแสดงหลักฐานว่าผลิตภัณฑ์นั้นไ้ด้ผ่านการดูแลและควบคุม อีกทั้งได้รับการอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากกรมปศุสัตว์เพื่อการส่งออก

ทางบริษัทยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการผลิตและคัดสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และเพิ่มทางเลือกใหม่ๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของลูกค้า เพื่้อนร่วมงาน และ องค์กรด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 30 ปี บริษัทฯ ยินดีให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการทำความสะอาด ตลอดจนให้บริการหลังการขายที่ดีแก่ลูกค้า

ประวัติโดยย่อของเรา

COMPANY MILESTONE

2543

ได้รับมาตรฐานการดำเนินธุกิจ QSME

2546

ได้รับมาตรฐานระบบคุณภาพ
ISO 9001: 2000

2548

ได้ดำเนินการ ขึ้นทะเบียนน้ำยาทำความสะอาด ภายใต้แบรนด์ Masswell กับ อย. และ กรมปศุสัตว์

2549

ได้รับมาตรฐานการดำเนินธุกิจ GMP

2552

ได้ดำเนินการ นำเสนอสินค้าผ่านเว็บไซต์ในรูปแบบ Online Catalog

2558

ได้ดำเนินการ ให้บริการเปิดระบบสั่งซื้อผ่าน MOS (Masswell Online Store)

2559

ได้ดำเนินการ เพิ่มช่องทางการสั่งซื้อสินค้าสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดผ่าน Masswell on Lazada

2560

ได้ดำเนินการ เพิ่มช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้าผ่าน LINE: @masswell

VISION

วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การเป็นผู้นำในธุรกิจค้าส่งสินค้าเพื่อสุขอนามัยในประเทศ โดยถือ คุณภาพ ความพึงพอใจของลูกค้า ความซื่อสัตย์ และ สิ่งแวดล้อม เป็นแกนหลักในการให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าต่างรูปแบบธุรกิจ พร้อมพัฒนาระบบดำเนินงาน การบริการ การจัดการ และทักษะความรู้พนักงานอย่าง ต่อเนื่องภายใต้นโยบาย “Creative Innovation Organization” หรือ องค์กรนวัตกรรมสร้างสรรค์”

MISSION

พันธกิจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การเป็นผู้นำในธุรกิจค้าส่งสินค้าเพื่อสุขอนามัย เราให้ความสำคัญในการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบการให้บริการลูกค้า ระบบบริหารคลังสินค้า ระบบการจัดการภายในองค์กร และฝึกฝนทักษะความรู้ของบุคลากร เพื่อให้ได้มาตรฐานการบริหารจัดการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจแก่ลูกค้ากลุ่มธุรกิจด้วยความรวดเร็ว มีคุณภาพ และตรวจสอบได้ รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่คงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ให้พนักงานตระหนักและภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของ Masswell

CORE VALUES

icon-about-responsible@2x

Responsible

รับผิดชอบต่อองค์กร สิ่งแวดล้อม และสังคมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

icon-about-excellence@2x

Excellence

เป็นเลิศในสิ่งที่เราทำ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

icon-about-acknowledge@2x

Acknowledge

ยอมรับและเชื่อในผลลัพท์ที่ดีจากการทำงานเป็นทีม และมีความคิดสร้างสรรค์

icon-about-responsible@2x

Live

ใช้ชีวิตทำงานด้วยความรัก ความตั้งใจ และสนุกไปกับสิ่งที่ทำ

สินค้าและบริการของเรา

PRODUCT & SERVICE

img-cate1@2x

น้ำยาทำความสะอาด

ผงขัดล้าง – ผงซักฟอก

img-cate2@2x

กระดาษทิชชู่

กระดาษเช็ดหน้า

กระดาษเช็ดปาก

กระดาษเช็ดมือ

กระดาษชำระ

กระดาษเช็ดอุตสาหกรรม

img-cate3@2x

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

เทปกันลื่น

อุปกรณ์ป้องกันเสียง

แว่นนิรภัย

ถุงมือป้องกัน

ชุดป้องกัน

ป้ายเตือน

img-cate4@2x

เครื่องทำความสะอาด

เทปกันลื่น

อุปกรณ์ป้องกันเสียง

แว่นนิรภัย

ถุงมือป้องกัน

ชุดป้องกัน

ป้ายเตือน

img-cate5@2x

อุปกรณ์สำหรับห้องน้ำ

เครื่องเป่ามือในห้องน้ำ

สเปรย์น้ำหอมปรับอากาศ

เครื่องจำหน่ายกระดาษชำระ/

ผ้าอนามัยอัตโนมัติ

แผ่นรองนั่งอนามัย

เครื่องใส่สบู่เหลว

img-cate6@2x

สินค้าอื่นๆ

ถ้วยพลาสติก /

ถ้วยกรวยกระดาษใส่น้ำดื่ม /

ถ้วยกาแฟกระดาษ

img-cate7@2x

อุปกรณ์ทำความสะอาด

แผ่นขัดสก็อตซ์-ไบรต์

ไม้กวาด-ที่โกยขยะ

ถุงขยะสีดำ-ถังขยะสแตนเลส

อุปกรณ์เช็ดกระจก

ม็อบถูพื้น-ดันฝุ่น

img-cate8@2x

บริการเฉพาะต่างๆ

พรมสั่งตัด

กระดาษเช็ดปากพิมพ์ลายโลโก้

BRANDS AT SERVICE