3 JULY วันปลอดถุงพลาสติกสากล

3 JULY วันปลอดถุงพลาสติกสากล

วันที่ 3 กรกฎาคม วันปลอดถุงพลาสติกสากล International Plastic Bag Free Day เป็นวันปลอดถุงพลาสติกสากล เป็นวันสำคัญที่มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (single-use plastic) โดยเฉพาะถุงพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง จึงเป็นโอกาสที่ดี ที่เราจะได้มีส่วนร่วมรับมือกับปัญหาของโลกที่เต็มไปด้วยพลาสติกที่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเราเอง

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมพร้อม ป้องกันไวรัส RSV โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

เตรียมพร้อม ป้องกันไวรัส RSV โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

ไวรัส RSV (Respiratory Syncytial Virus) เป็นเชื้อไวรัสที่มีเปลือกหุ้ม ซึ่งสามารถฆ่าได้ง่ายด้วยแอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง

อ่านเพิ่มเติม

3 เช็คลิสต์ เตรียมความพร้อม ธุรกิจ Pet Friendly ต้อนรับสัตว์เลี้ยง

3 เช็คลิสต์ เตรียมความพร้อม ธุรกิจ Pet Friendly ต้อนรับสัตว์เลี้ยง

ในปัจจุบัน สัตว์เลี้ยงกลายเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น (Pet Humanization) คำว่า ‘Pawrent’ จึงถูกบัญญัติขึ้น เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่ผู้คนทั่วโลกหันมาเลี้ยงสัตว์เป็น ‘ลูก’ ด้วยกระแสการเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้น สวนทางกับอัตราการมีบุตรที่ลดลง จึงปฏิเสธไม่ได้ที่ผู้ประกอบการธุรกิจ ควรเริ่มให้ความสนใจและปรับตัว เพื่อดึงดูดกลุ่ม Pet Lover หรือ Pet Parents

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ กระดาษเช็ดมือ Kimsoft Interfold Hand Towels

แจ้งเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ กระดาษเช็ดมือ คิมซอฟท์ รุ่น หนา 1 ชั้น 23823 (Kimsoft Interfold Hand Towel 1ply)

อ่านเพิ่มเติม

3 ขั้นตอน ตรวจสอบสินค้าของแท้ ด้วยเลขขึ้นทะเบียน อย.

เครื่องหมาย อย. เป็น เครื่องหมายที่แสดงให้ผู้บริโภคทราบว่า ผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆ ได้ผ่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย ถูกต้องตรงตามมาตรฐานเกณฑ์การผลิต หรือการนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

อ่านเพิ่มเติม

ถุงขยะ Hero ถุงขยะรักษ์โลก

ทำความรู้จักแบรนด์ HERO นวัตกรรมถุงขยะพลาสติกเพื่อโลก

แบรนด์ HERO มุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้บริโภคได้ตระหนักเรื่องการทิ้งขยะในถุงขยะ และสร้างจิตสำนึกการจัดเก็บและคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ถุงขยะ HERO จึงเป็นสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีที่สุดทั้งเรื่องคุณภาพสินค้าและการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม

Kimberly-Clark Centerpull JRT

เสริมสุขอนามัย เพิ่มความประหยัด และรักษาสิ่งแวดล้อม ได้ด้วยกระดาษทิชชู่ Scott Center Pull

ด้วยระบบควบคุมการใช้ทิชชู่ ชนิดดึงแกนกลาง Scott® Control JRT มีผลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้กระดาษทิชชู่ชำระ ที่ช่วยลดปริมาณการสิ้นเปลืองได้อย่างมีนัยสําคัญ

อ่านเพิ่มเติม

Masswell ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 1

วันที่ 29 เมษายน 2567 บริษัท แมสเวลล์ เคมีคอล กรุ๊ป จำกัด ผู้จัดจำหน่ายน้ำยา – อุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและความสะอาดสำหรับธุรกิจ ได้รับการรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 1 (GI-1) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งเปลี่ยนสีของน้ำยาทำความสะอาด Nu-Kleen All Agro ของแบรนด์ InnuScience

InnuScience แบรนด์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเทคโนโลยีชีวภาพจากประเทศแคนาดา มีการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสีของผลิตภัณฑ์

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ผ้า WypAll Food Service Cloths แยกพื้นที่ในการเช็ดส่วนต่าง ๆ ในห้องครัวที่ประกอบอาหาร ก็สามารถช่วยลดการปนเปื้อนข้ามพื้นที่ และเพิ่มความปลอดภัยให้กับอาหารที่ปรุงได้เป็นอย่างดี

ป้องกันอาหารเป็นพิษ ด้วยผ้าแยกสี WypAll Food Service Cloths

การใช้ Wypall Food Service Cloth ผ้าแยกพื้นที่ในการเช็ดส่วนต่างๆ ในห้องครัวที่ประกอบอาหาร สามารถช่วยลดการปนเปื้อนข้ามพื้นที่ และเพิ่มความปลอดภัยให้กับอาหารที่ปรุงได้เป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม