Masswell รวมสินค้าหมวดกระดาษทิชชู่ มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งสินค้าประเภทกระดาษชำระ กระดาษทิชชูม้วนใหญ่ และทิชชูกล่อง ราคาส่งยกลัง เหมาะสำหรับร้านค้าขายต่อในร้านค้าปลีก รวมถึงผู้ประกอบการ และธุรกิจที่ต้องการลดต้นทุนในเรื่องค่าใช้จ่าย แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพที่ได้มาตรฐาน จากแบรนด์คุณภาพ ที่ Masswell ได้คัดสรรค์มาเพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

Showing 1–24 of 108 results

Show sidebar

Unicolor กระดาษทิชชู่สี 24×24ซม. (4,500แผ่น)

฿2,315.00฿2,360.00

Unicolor กระดาษทิชชู่สี 33×33ซม. (2,400แผ่น)

฿1,990.00

Unicolor กระดาษทิชชู่สี 40×40ซม. (2,000แผ่น)

฿2,490.00

Unicolor กระดาษเช็ดปากแบบสี Quilted เนื้อสำลี 40×40ซม. (1,000แผ่น)

฿1,790.00

กระดาษชำระม้วนเล็ก Kimsoft 2ชั้น 17.4 เมตร (120ม้วน)

฿885.00

กระดาษชำระม้วนเล็ก Kimsoft 2ชั้น 17.4 เมตร (96ม้วน)

฿630.00

กระดาษชำระม้วนเล็ก Kimsoft Choice 2ชั้น 17.6 เมตร (96ม้วน)

฿535.00

กระดาษชำระม้วนเล็ก Kleenex 2ชั้น 22 เมตร (48ม้วน)

฿455.00

กระดาษชำระม้วนเล็ก RiverPro Medium 2ชั้น 14 เมตร (144ม้วน)

฿590.00

กระดาษชำระม้วนเล็ก RiverPro Medium 2ชั้น 17 เมตร (144ม้วน)

฿710.00

กระดาษชำระม้วนเล็ก RiverPro Premium 2ชั้น 18 เมตร (144ม้วน)

฿840.00

กระดาษชำระม้วนเล็ก RiverPro Premium 2ชั้น 23 เมตร (120ม้วน)

฿890.00

กระดาษชำระม้วนเล็ก RiverPro Special 2ชั้น 17 เมตร (144ม้วน)

฿725.00

กระดาษชำระม้วนเล็ก Scott 3ชั้น 18 เมตร (48ม้วน)

฿550.00

กระดาษชำระม้วนเล็ก Scott Essential 2ชั้น 17 เมตร (120ม้วน)

฿945.00

กระดาษชำระม้วนเล็ก Scott Essential 2ชั้น 17 เมตร (96ม้วน)

฿680.00

กระดาษชำระม้วนใหญ่ Kimsoft Compact JRT 1 ชั้น 600 เมตร (12ม้วน)

฿905.00

กระดาษชำระม้วนใหญ่ Kimsoft Compact JRT 2 ชั้น 300 เมตร (12ม้วน)

฿810.00

กระดาษชำระม้วนใหญ่ Kimsoft JRT 1 ชั้น 620 เมตร (12ม้วน)

฿1,045.00

กระดาษชำระม้วนใหญ่ Kimsoft JRT 2 ชั้น 300 เมตร (12ม้วน)

฿1,145.00

กระดาษชำระม้วนใหญ่ RiverPro JRT Economy 1 ชั้น 600 เมตร (12ม้วน)

฿850.00

กระดาษชำระม้วนใหญ่ RiverPro JRT Medium 1 ชั้น 600 เมตร (12ม้วน)

฿875.00

กระดาษชำระม้วนใหญ่ RiverPro JRT Medium 2 ชั้น 300 เมตร (12ม้วน)

฿850.00

กระดาษชำระม้วนใหญ่ RiverPro JRT Special 1 ชั้น 600 เมตร (12ม้วน)

฿910.00