author-avatar

About Masswell Group

ร่วมสร้างมาตรฐานความสะอาดสำหรับธุรกิจมานานกว่า 30 ปี

3 ขั้นตอน ตรวจสอบสินค้าของแท้ ด้วยเลขขึ้นทะเบียน อย.

การเลือกใช้เยื่อรีไซเคิลมาจากกระดาษเอกสารในสํานักงาน โดยผ่านกระบวนการรีไซเคิลที่ปลอดภัย ผลิตตามมาตรฐานคุณภาพทีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

อ่านเพิ่มเติม

ทำความรู้จักแบรนด์ HERO นวัตกรรมถุงขยะพลาสติกเพื่อโลก

WypAll ผู้นำด้านวัสดุเช็ดทำความสะอาดที่ออกแบบมาให้เลือกใช้ได้เองสำหรับงานทุกรูปแบบ ตั้งแต่การเช็ดซับของเหลวที่หกกระเด็น ไปจนถึงการทำความสะอาดคราบน้ำมันและจาระบีที่เป็นงานหนัก

อ่านเพิ่มเติม

Masswell ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 1

แผ่นเช็ดทำความ​สะอาดและฆ่าเชื้อ คลินิแคร์ เทียบชัด 3 รุ่น 3 สี ต่างกันอย่างไร? ต้องเลือกแบบไหน ถึงจะเหมาะกับการใช้งานของเรา?

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งเปลี่ยนสีของน้ำยาทำความสะอาด Nu-Kleen All Agro ของแบรนด์ InnuScience

การเลือกใช้เยื่อรีไซเคิลมาจากกระดาษเอกสารในสํานักงาน โดยผ่านกระบวนการรีไซเคิลที่ปลอดภัย ผลิตตามมาตรฐานคุณภาพทีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ผ้า WypAll Food Service Cloths แยกพื้นที่ในการเช็ดส่วนต่าง ๆ ในห้องครัวที่ประกอบอาหาร ก็สามารถช่วยลดการปนเปื้อนข้ามพื้นที่ และเพิ่มความปลอดภัยให้กับอาหารที่ปรุงได้เป็นอย่างดี

ป้องกันอาหารเป็นพิษ ด้วยผ้าแยกสี WypAll Food Service Cloths

WypAll ผู้นำด้านวัสดุเช็ดทำความสะอาดที่ออกแบบมาให้เลือกใช้ได้เองสำหรับงานทุกรูปแบบ ตั้งแต่การเช็ดซับของเหลวที่หกกระเด็น ไปจนถึงการทำความสะอาดคราบน้ำมันและจาระบีที่เป็นงานหนัก

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งเปลี่ยนสีฉลาก Clinicare Alcohol Free HGD

การเลือกใช้เยื่อรีไซเคิลมาจากกระดาษเอกสารในสํานักงาน โดยผ่านกระบวนการรีไซเคิลที่ปลอดภัย ผลิตตามมาตรฐานคุณภาพทีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินเก่า อักษรเบรลล์ให้ผู้พิการทางสายตา

CSR 2/2567 : ปฏิทินเก่า อักษรเบรลล์ให้ผู้พิการทางสายตา

ในเดือนมกราคมปี 2567 นั้น ทีมงานบริษัทฯ แมสเวลล์ ได้มีการรวบรวมปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ได้ใช้งานแล้วกว่า 892 เล่ม โดยมีลูกค้าของบริษัทเป็นผู้ร่วมอนุเคราะห์หลักในครั้งนี้ กิจกรรมนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อส่งมอบปฎิทินให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม Scott® HBT และ Pop-Up Napkin

การเลือกใช้เยื่อรีไซเคิลมาจากกระดาษเอกสารในสํานักงาน โดยผ่านกระบวนการรีไซเคิลที่ปลอดภัย ผลิตตามมาตรฐานคุณภาพทีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

อ่านเพิ่มเติม

สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า วัดสระแก้ว จังหวังอ่างทอง Iceman Charity

CSR 1/2567 : สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า วัดสระแก้ว จ. อ่างทอง

คณะผู้บริหารและทีมงานบริษัทฯ แมสเวลล์ ร่วมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดให้แก่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าวัดสระแก้ว ประเทศไทย (Iceman Charity)

อ่านเพิ่มเติม