แผ่นเช็ดฆ่าเชื้อ สำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

แผ่นเช็ดฆ่าเชื้อ สำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

แผ่นเช็ดทำความสะอาดที่มี ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ IPA 70% เป็นทางเลือกที่เหมาะสม สะดวก และปลอดภัยกับมือถือ ของใช้ IT อื่นๆ เช่น Macbook iPad AirPod

อ่านเพิ่มเติม