แจ้งเปลี่ยนสีฉลาก Clinicare Alcohol Free HGD

เนื่องด้วย Pharma Design ผู้ผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ คลินิกแคร์ (Clinicare) ความมุ่งมั่นในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เราจึงขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบฉลากของกลุ่มผลิตภัณฑ์ คลินิกแคร์ ชนิดไร้ส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ (Clinicare Alcohol Free Hospital Grade Disinfectant)

อ่านเพิ่มเติม

Clinicare 3 รุ่น 3 สี ต่างกันอย่างไร

เทียบ 3 แผ่นเช็ดฆ่าเชื้อ Clinicare ต่างกันอย่างไร

แผ่นเช็ดทำความ​สะอาดและฆ่าเชื้อ คลินิแคร์ เทียบชัด 3 รุ่น 3 สี ต่างกันอย่างไร? ต้องเลือกแบบไหน ถึงจะเหมาะกับการใช้งานของเรา?

อ่านเพิ่มเติม