ปฏิทินเก่า อักษรเบรลล์ให้ผู้พิการทางสายตา

CSR 2/2567 : ปฏิทินเก่า อักษรเบรลล์ให้ผู้พิการทางสายตา

ในเดือนมกราคมปี 2567 นั้น ทีมงานบริษัทฯ แมสเวลล์ ได้มีการรวบรวมปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ได้ใช้งานแล้วกว่า 892 เล่ม โดยมีลูกค้าของบริษัทเป็นผู้ร่วมอนุเคราะห์หลักในครั้งนี้ กิจกรรมนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อส่งมอบปฎิทินให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า วัดสระแก้ว จังหวังอ่างทอง Iceman Charity

CSR 1/2567 : สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า วัดสระแก้ว จ. อ่างทอง

คณะผู้บริหารและทีมงานบริษัทฯ แมสเวลล์ ร่วมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดให้แก่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าวัดสระแก้ว ประเทศไทย (Iceman Charity)

อ่านเพิ่มเติม