แจ้งเปลี่ยนสีฉลาก Clinicare Alcohol Free HGD

เนื่องด้วย Pharma Design ผู้ผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ คลินิกแคร์ (Clinicare) ความมุ่งมั่นในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เราจึงขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบฉลากของกลุ่มผลิตภัณฑ์ คลินิกแคร์ ชนิดไร้ส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ (Clinicare Alcohol Free Hospital Grade Disinfectant)

อ่านเพิ่มเติม