Content

3 ขันตอนในการเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน

KIMTECH WetTask

หลายองค์กรต่างก็พยายามกันมากขึนกว่าเดิม เพื่อยกระดับแนวปฏิบัติในการรักษาสุขอนามัย แต่พวกเขาได้เตรียมรับมือกับสิ่งต่อไปนี้หรือไม่ เช็ดโต๊ะและลูกบิดประตูโดยไม่ทําให้เกิดรอยขูดขีด ต้องใช้ความพยายามอย่างหนักเพือฆ่าเชื่อโรคในบริเวณจุดสัมผัสและพืนผิวทั่งหมดให้สะอาดหมดจดซึ่งมักจะไม่ใช่เรืองง่าย ผ้าผืนเดียวและน้ํายาฆ่าเชือทั่วไปไม่สามารถทํา ความสะอาดทุกพืนผิวและผิวสัมผัสได้

การเป็นผู้เชียวชาญเรื่องสุขอนามัยในที่ทํางานไม่ใช่เรืองง่าย แต่ก็เป็นไปได้ 3 ขั้นตอนต่อไปนี้ช่วยให้คุณได้เริ่มต้นใหม่

01 ทําความเข้าใจสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณ

การสํารวจสภาพรอบๆ ตัวคุณอาจฟังดูเป็นเรืองที่เข้าใจได้ง่าย แต่รายละเอียดมักจะซ่อนอยู่ในจุดทีมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นการเดินสํารวจสถานทีทํางานของคุณอย่างรวดเร็วอาจเผยให้เห็นพืนที่เครืองจักร หรืออุปกรณ์ติดตั้งซึ่งในการรักษาสุขอนามัยต้องใช้มากกว่าเศษผ้าและน้ํายาฆ่าเชื้อ

สายพานลํา เลียง แผงควบคุม และห้องเก็บความเย็นเป็ นเพียงตัวอย่างสถานทีซึ่งต้องใช้วิธีการฆ่าเชือที่ต่างออกไป และยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าได้ทราบว่าพื้นผิวที่มีการสัมผัสสูงอยู่ที่ไหน และบริเวณใดทีผู้คนพลุกพล่าน

 02 มีข้อตกลงร่วมกันในทีมงาน

ผู้จัดการสถานประกอบการและแผนกจัดซืออาจไม่ได้ติดต่อกันบ่อยนัก แต่ทั้งสองฝ่ายต้องสือสารอย่างเปิดเผย การมีความชัดเจนว่าสิ่งใดเป็นความท้าทายซึ่งอีกฝ่ายต้องเผชิญเป็นสิ่งสํา คัญในการลดเรืองที่ไม่เคยรู้มาก่อนในการรักษาสุขอนามัย

ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอะไร การผลิตไปจนถึงการดูแลสุขภาพ ทีมงานทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกันทีจะต้องปฏิบัติตามกฎและระเบียบข้อบังคับ ดังนั้นทีมงานจึงต้องคอยพูดคุยแลกเปลียนกันให้บ่อย

03 เพิ่มประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติด้านการทำความสะอาดของคุณ

จากมุมมองด้านต้นทุน การปฏิบัติ และประสิทธิภาพ ปัจจัยและข้อกํา หนดที่หลากหลายในการดูแลพื้นที่ให้สะอาดและปลอดภัยอาจจะมากจนเกินไป ทว่าองค์กรต่างๆ ก็ไม่สามารปล่อยปละละเลยภาระดังกล่าวได้ เพราะเป็นเรืองของความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและผลการดําเนินธุรกิจ

การฝึกอบรมและการใช้แรงงานคนมากขึนจึงเป็นวิธีหนึ่งทีจะสนองความจําเป็นในทางปฏิบัติดังกล่าว แต่อาจจะยังไม่เพียงพอสิ่งทีองค์กรต้องการคือระบบทําความสะอาดทีสามารถนํามาใช้กับสภาพแวดล้อมหลากหลาย และเหมาะกับข้อกําหนดเฉพาะของทุกงาน

เริ่มต้นด้วย WetTask

ข่าวดีก็คือ การตอบสนองความต้องการในการทําความสะอาดของคุณในวันนีทําได้ง่ายขึนมากด้วย WetTask ทางเลือกใหม่ซึ่งมาแทนทีถังบรรจุแบบเปิด ผ้าขี้ริ้วที่นํามาใช้ซ้ำ และขวดสเปรย์ใส่น้ํา ยาฉีดแล้วเช็ด WetTask มีแผ่นเช็ดทํา ความสะอาดแบบแห้งชนิดใช้แล้วทิ้งซึ่งช่วยลดความเสียงการปนเปื้อนข้าม (Cross Contamination)

คุณสามารถชุบแผ่นเช็ดทํา ความสะอาดกับน้ํายาทีjคุณเลือก ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อที่ใช้กับงานเฉพาะด้านหรือที่มีจํา หน่ายทั่วไป สําหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมหลายประเภท ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและแรง นอกจากนี้การออกแบบถังบรรจุแบบปิดยังช่วยลดการสูญเสียและการระเหยของน้ํายา ซึ่งช่วยปกป้ องพนักงานผู้ใช้งานจากการสัมผัสสารเคมี

วิธีการทํา ความสะอาดทีปลอดภัย มีประสิทธิภาพและใช้งานได้หลากหลายช่วยให้คุณมีเวลาเหลือไปมุ่งเน้นทีการจัดการสิ่งสําคัญจริงๆ อย่างเช่นกลยุทธ์และการดําเนินงานในสถานประกอบการของคุณ

หากต้องการคำปรึกษาในการเลือกซื้อสินค้าแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม สามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกับทีมของเราได้ที่ Line Official : @masswell

author-avatar

About Masswell Group

ร่วมสร้างมาตรฐานความสะอาดสำหรับธุรกิจมานานกว่า 30 ปี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *