Masswell รวมกระดาษทิชชูเปียก / แผ่นเช็ดเปียกฆ่าเชื้อ สะดวกต่อการใช้งาน พร้อมมาตรฐานการผลิต จากแบรนด์คุณภาพอย่าง Scott Clinicare และ WypAll ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน สำหรับภาคธุรกิจ โรงแรม สถานเสริมความงาม สถานพยาบาล และครัวเรือน

Showing all 7 results

Show sidebar

Clinicare สเปร์ยฉีดฆ่าเชื้อ HGD ULTRA* 750 มล.

฿395.00

Clinicare แผ่นเช็ดฆ่าเชื้อ HGD *Alcohol Free – กระปุกสีทีล (180 แผ่น)

฿375.00฿4,430.00

Clinicare แผ่นเช็ดฆ่าเชื้อ HGD ULTRA* – กระปุกเขียว (180 แผ่น)

฿375.00฿4,430.00

Clinicare แผ่นเช็ดฆ่าเชื้อ HGD ULTRA* IPA 70% – กระปุกฟ้า (180 แผ่น)

฿359.00฿4,290.00

Clinicare แผ่นเช็ดฆ่าเชื้อ IPA 70% Slim (80 แผ่น)

฿175.00฿4,080.00

KIMTECH* WetTask* แผ่นเช็ดทำความสะอาด Wiper for Bleach, Disinfectants 140’s (6ม้วน)

฿2,300.00

KIMTECH* WetTask* แผ่นเช็ดทำความสะอาด Wiper for Solvent 95’s (6ม้วน)

฿1,900.00