Masswell รวมกระดาษทิชชู่อเนกประสงค์ ขนาดแผ่นใหญ่ ความยาวพิเศษ และแพ็คจำนวนที่มากกว่าถึง 48 ม้วน ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งงานครัว งานแม่บ้าน และงานเช็ดสิ่งสกปรกทั่วไป มีให้เลือกหลากหลาย พร้อมมาตรฐานการผลิตจากแบรนด์คุณภาพอย่าง Kleenex Scott RiverPro และ SATO ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

Showing all 3 results

Show sidebar