Showing all 14 results

Show sidebar

SteriPlant ขนาด 500 มล.

฿1,130.00฿1,585.00

น้ำยาฆ่าเชื้อฟอกขาว Clean.Pro 5 กก.

฿395.00฿1,155.00

น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ Sanipaster S(L) 5 กก.

฿1,230.00฿3,510.00

น้ำยาทำความสะอาดเชื้อรา Foaming Zia Cleaner 4.8 กก.

฿1,030.00฿3,000.00

น้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ J-1 Sanitizer 5 กก.

฿925.00฿2,640.00

น้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ J-3 Sanitizer 5 กก.

฿470.00฿1,335.00

น้ำอิเล็กโทรไลต์ สเตอริแพลนท์​ SteriPlant ขนาด 1 ลิตร (Refill)

฿935.00฿1,580.00

น้ำอิเล็กโทรไลต์สเตอริแพลนท์​ SteriPlant ขนาด 10 ลิตร (งานฉีดพ่น)

฿6,315.00

น้ำอิเล็กโทรไลต์สเตอริแพลนท์​ SteriPlant ขนาด 25 ลิตร (งานฉีดพ่น)

฿9,490.00

แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ Alsoft A 80%v/v 5 ลิตร

฿2,240.00฿6,450.00

แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ SMART SAN S-9 74.2%v/v 3.8 ลิตร

฿820.00฿3,100.00

แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ SMART SAN S-9 74.2%v/v 5 ลิตร

฿1,030.00฿2,970.00

แอลกอฮอล์ชนิดฟู้ดเกรด SMART SAN S-1 20 ลิตร

฿3,598.00

แอลกอฮอล์ชนิดฟู้ดเกรด SMART SAN S-1 3.8 ลิตร

฿820.00฿3,100.00