Content

SteriPlant สเปรย์ทำความสะอาด ปราศจากสารเคมี ไม่มีแอลกอฮอล์ ไร้สารพิษตกค้าง

SteriPlant สเปรย์ฆ่าเชื้อ สเปรย์ทำความสะอาด ใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิด

ในปัจจุบัน เมื่อพูดถึงการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ การป้องกันที่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ ก็มักจะเป็นการใช้แอลกอฮอล์สเปรย์ หรือ แอลกอฮอล์เจลที่มีระดับความเข้มข้นที่ 70%v/v ขึ้นไป การใช้เครื่องฟอกอากาศที่ปกป้องจากทั้งละอองฝุ่นและเชื้อโรคในอากาศ รวมถึงการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในการเช็ดถูวัสดุพื้นผิวต่างๆ แต่เมื่อถามถึงการป้องกันที่เหมาะกับคนทุกวัย ตั้งแต่เด็ก – ผู้ใหญ่ ตัวเลือกก็อาจจะแคบลงมา เช่นการเลือกใช้แอลกอฮอล์ชนิด Food Grade ที่ป้องกันได้เหมาะสมมากกว่าหากเสี่ยงกับการสัมผัสเข้าปาก แต่ก็อาจจะยังไม่อ่อนโยนเพียงพอสำหรับการใช้ซ้ำเป็นประจำที่อาจทำให้ผิวแห้งได้จากแอลกอฮอล์

SteriPlant คืออะไร

สเตอริแพลนท์ (SteriPlant) คือ สเปรย์น้ำอิเล็กโทรไลต์ที่มีค่ากรดด่างเป็นกลาง (pH Neutralised Electrolysed Water) ประกอบด้วย น้ำ 99.761%,โซเดียมคลอไรด์ (เกลือ) 0.2%, กรดไฮโปคลอรัส 0.029%, ไฮโปคลอไรต์ไอออน 0.01% ผลิตโดยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส (Electrolysis) ของน้ำและเกลือ (Sodium Chloride) โดยเกิดขึ้นในเครื่องที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ที่ได้รับสิทธิบัตรจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สามารถฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ 99.9% ตามหลักการฆ่าเชื้อโรคของน้ำอิเล็กโทรไลต์

SteriPlant ทำการฆ่าเชื้ออย่างไร

ด้วยคุณสมบัติความสามารถในการออกซิเดชั่น-รีดักชั่น Oxidation Reduction Potential (ORP) ที่ 850-950 มิลลิโวลต์ ทำให้สามารถทะลุผ่านผนังเซลล์และแทรกซึมเยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อโรค ทำให้เซลล์เกิดความไม่เสถียร ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์เชื้อโรคนั้นๆ และด้วยค่า pH กลาง (pH 6.5-7.5) จึงไม่เป็นอันตรายหากสัมผัสโดนผิวหนัง เยื่อบุตา รวมถึงไม่เป็นอันตรายถ้าหากสูดดม อีกทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปราศจากแอลกอฮอล์ ไม่มีสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตราย และไม่ทำลายพื้นผิว

ควรเลือกใช้ SteriPlant อย่างไรให้เหมาะสม

ด้วยราคาที่ค่อนข้างสูง เราจึงแนะนำการใช้งาน SteriPlant อย่างเหมาะสม ต่อเมื่อการใช้แอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วไปนั้นไม่สามารถตอบโจทย์ได้ ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์

ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน กรณีผู้ใช้งานแพ้แอลกอฮอล์ หรือผิวแพ้เคมีง่าย และสัตว์เลี้ยง ด้วยการทำงานของ SteriPlant ที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ หรือสารเคมีที่เป็นอันตราย จึงใช้งานได้บ่อยเท่าที่ต้องการ

ตอบโจทย์การใช้งานที่มีความเสี่ยงการสัมผัส แน่นอนว่าการทำความสะอาดฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นทางเลือกที่ได้ประสิทธิภาพในราคาที่ประหยัด แต่การใช้งานในจุดที่มีความเสี่ยงของการสัมผัสบริเวณปาก หรือสูดดมทางจมูก SteriPlant เป็นทางเลือกที่เหมาะสม ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตราย และกลิ่นเบาบางเมื่อเทียบกับแอลกอฮอล์

มาในรูปแบบขวดสเปรย์ใช้งานแบบฉีดพ่นได้ แม้ว่าแอลกอฮอล์ Food Grade อาจตอบโจทย์การฉีดพ่นภาชนะแต่ก็ทำให้รู้สึกแสบจมูกหากสูดดม และไม่แนะนำใช้กับเครื่องฉีด Fogger บางชนิดเนื่องจากเป็นวัตถุไวไฟ ด้วย SteriPlant ไม่ใช่วัตถุไวไฟ จึงตอบโจทย์ในการประยุกต์ใช้ ฉีดพ่นบริเวณที่ต้องการ

ประหยัดและรวดเร็วเมื่อใช้เป็นประจำ การทำความสะอาดฆ่าเชื้อเป็นประจำเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะช่วยสร้างความไว้วางใจของผู้ใช้บริการได้ แต่ก็มาพร้อมค่าใช้จายที่เป็นต้นทุกแก่ธุรกิจ การจ้างบริษัทฉีดพ่นฆ่าเชื้อรายครั้งนั้น โดยเฉลี่ยอยู่ที่ครั้งละ 1,500-2,000 บาท ต่อ 100 ตร. เมตร หากธุรกิจของคุณมีผู้คนเวียนเข้าใช้บริการอยู่เป็นประจำ อาจพิจรณาการมีเครื่องพ่นฆ่าเชื้อ ULV Fogger ประจำสถานประกอบการ เพื่อให้สามารถทำการฆ่าเชื้อได้ต่อเนื่องเป็นประจำตามมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อบุคลากรและลูกค้า

เลือกใช้ SteriPlant เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่วัตถุไวไฟ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษามาตรฐานฆ่าเชื้อต่อเนื่อง
จุดเด่นข้อควรพิจารณา
การฆ่าเชื้อ
สามารถฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ 99.9 %
ราคาสูง
เมื่อเปรียบเทียบโดยปริมาณที่เท่ากันกับน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วไป
ปลอดภัย
ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ไม่มีแอลกอฮอล์ และไม่มีน้ำหอม
อายุการจัดเก็บ
อายุจัดเก็บ 18 เดือน หลังเปิดใช้ (แอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วไป 24 – 36 เดือน)
ใช้ได้กับทุกพื้นผิว
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารกัดกร่อน
จัดเก็บในภาชนะ HDPE และอุณหภูมิต้องไม่เกิน 40°C เท่านั้น
เพื่อคงประสิทธิภาพ ไม่ควรแบ่งใส่ภาชนะอื่นหากไม่ใช้งาน อุณหภูมิที่สูงอาจมีผลทำให้พลังงานไฟฟ้าคลายประจุ

มาตรฐานและการรับรอง

บริษัทฯ ผู้ผลิตได้ขึ้นทะเบียนกับกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และมีมาตรฐานการผลิตน้ำอิเล็กโทรไลต์สำหรับการฆ่าเชื้อ ได้แก่ cGMP, ISO 13485-2016, ISO 9001-2015 รวมไปถึง ผลการรับรองและการทดสอบ อาทิเช่น

  • ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัส Human coronavirus, strain 229E, ATCC VR-740 ภายใน 1 นาที
  • ผลการทดสอบเพื่อยืนยันความปลอดภัยจาก Toxicology and Bio Evaluation Service Center (TBES) จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีแนวโน้มต่อการระคายเคืองต่อผิวหนัง และไม่มีแนวโน้มต่อการระคายเคืองต่อดวงตา
  • ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เอกสารรับรองผลการทดสอบฉบับย่อ : https://bit.ly/3ore8Do

ต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถแอดไลน์ @masswell เข้ามาพูดคุยกับทีมของเรา หรือกดสั่งซื้อสินค้าด้านบนได้ตลอด 24 ชม.

author-avatar

About Masswell Group

ร่วมสร้างมาตรฐานความสะอาดสำหรับธุรกิจมานานกว่า 30 ปี

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *