3 ขั้นตอน ตรวจสอบสินค้าของแท้ ด้วยเลขขึ้นทะเบียน อย.

การเลือกใช้เยื่อรีไซเคิลมาจากกระดาษเอกสารในสํานักงาน โดยผ่านกระบวนการรีไซเคิลที่ปลอดภัย ผลิตตามมาตรฐานคุณภาพทีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

อ่านเพิ่มเติม

SmartSan ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อระดับมืออาชีพที่ได้การรับรองคุณภาพ HACCP

SARAYA SmartSan ได้รับใบอนุญาตระดับภูมิภาคเอเชียจาก HACCP International (Hazard Analysis and Critical Control Point) ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การรับรองความปลอดภัยของอุปกรณ์และบริการที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการพาณิชย์สำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่จำหน่ายทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม