แจ้งเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ กระดาษเช็ดมือ Kimsoft Interfold Hand Towels

แจ้งเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ กระดาษเช็ดมือ คิมซอฟท์ รุ่น หนา 1 ชั้น 23823 (Kimsoft Interfold Hand Towel 1ply)

อ่านเพิ่มเติม