Masswell รวมสินค้ากระดาษเช็ดหน้า มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ทิชชู่เช็ดหน้ากล่องเล็ก กล่องลูกเต๋า รวมถึงกระดาษเช็ดหน้าแผ่นสั้น และแผ่นยาว ขนาดตามมาตรฐานสากล แพ็คประหยัดแบบเติม refill ราคาส่งยกลัง เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ และธุรกิจที่ต้องการลดต้นทุนในเรื่องค่าใช้จ่าย คุณภาพได้มาตรฐานจากแบรนด์ Kleenex Scott และ RiverPro ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

Showing all 11 results

Show sidebar

กระดาษเช็ดหน้า Kleenex รุ่น 100แผ่น (48กล่อง)

฿1,160.00

กระดาษเช็ดหน้า Kleenex รุ่น 170แผ่น (36กล่อง)

฿1,370.00

กระดาษเช็ดหน้า Kleenex รุ่น 60แผ่น (48กล่อง)

฿820.00

กระดาษเช็ดหน้า RiverPro ชนิดเติม Refill 15x20cm. 1 กิโลกรัม (12แพ็ค)

฿990.00

กระดาษเช็ดหน้า RiverPro ชนิดเติม Refill 20x20cm. 1,000แผ่น (12แพ็ค)

฿990.00

กระดาษเช็ดหน้า RiverPro รุ่น 170แผ่น (36กล่อง)

฿880.00

กระดาษเช็ดหน้า RiverPro รุ่น 60แผ่น (72กล่อง)

฿740.00

กระดาษเช็ดหน้า Scott รุ่น 150แผ่น (36กล่อง)

฿1,140.00

กระดาษเช็ดหน้า Scott รุ่น Cubic 60แผ่น (48กล่อง)

฿795.00

กระดาษเช็ดหน้า Scott รุ่น Long 60แผ่น (48กล่อง)

฿775.00

กระดาษเช็ดหน้า Scott รุ่น Short 60แผ่น (48กล่อง)

฿660.00