มาตรฐานการผลิตที่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของ  Kimberly – Clark Professional

การเลือกใช้เยื่อรีไซเคิลมาจากกระดาษเอกสารในสํานักงาน โดยผ่านกระบวนการรีไซเคิลที่ปลอดภัย ผลิตตามมาตรฐานคุณภาพทีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

อ่านเพิ่มเติม