3 JULY วันปลอดถุงพลาสติกสากล

3 JULY วันปลอดถุงพลาสติกสากล

วันที่ 3 กรกฎาคม วันปลอดถุงพลาสติกสากล International Plastic Bag Free Day เป็นวันปลอดถุงพลาสติกสากล เป็นวันสำคัญที่มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (single-use plastic) โดยเฉพาะถุงพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง จึงเป็นโอกาสที่ดี ที่เราจะได้มีส่วนร่วมรับมือกับปัญหาของโลกที่เต็มไปด้วยพลาสติกที่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเราเอง

อ่านเพิ่มเติม