3 ขั้นตอน ตรวจสอบสินค้าของแท้ ด้วยเลขขึ้นทะเบียน อย.

เครื่องหมาย อย. เป็น เครื่องหมายที่แสดงให้ผู้บริโภคทราบว่า ผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆ ได้ผ่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย ถูกต้องตรงตามมาตรฐานเกณฑ์การผลิต หรือการนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

อ่านเพิ่มเติม

SmartSan ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อระดับมืออาชีพที่ได้การรับรองคุณภาพ HACCP

SARAYA SmartSan ได้รับใบอนุญาตระดับภูมิภาคเอเชียจาก HACCP International (Hazard Analysis and Critical Control Point) ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การรับรองความปลอดภัยของอุปกรณ์และบริการที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการพาณิชย์สำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่จำหน่ายทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม