7 ขั้นตอน การดูแลความสะอาดของมือ

การล้างมือด้วยสบู่เป็นวิธีการง่ายๆ ที่ทั้งสะดวก ประหยัด สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการล้างมือของคนทั่วไป มักจะล้างไม่สะอาดและไม่ทั่วถึง

อ่านเพิ่มเติม