แจ้งเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ กระดาษเช็ดมือแบบม้วน Scott

เนื่องด้วย คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย ผู้ผลิตสินค้ากลุ่ม Kimberly-Clark Professional ภายใต้แบรนด์ คิมซอฟท์ (Kimsoft) ความมุ่งมั่นในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสินค้าในกลุ่ม Hand Towel เราจึงขอขอเรียนให้ทราบถึงการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ กระดาษเช็ดมือ คิมซอฟท์ รุ่น หนา 1 ชั้น 23823 (Kimsoft Interfold Hand Towel 1ply)

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ กระดาษเช็ดมือ Kimsoft Interfold Hand Towels

เนื่องด้วย คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย ผู้ผลิตสินค้ากลุ่ม Kimberly-Clark Professional ภายใต้แบรนด์ คิมซอฟท์ (Kimsoft) ความมุ่งมั่นในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสินค้าในกลุ่ม Hand Towel เราจึงขอขอเรียนให้ทราบถึงการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ กระดาษเช็ดมือ คิมซอฟท์ รุ่น หนา 1 ชั้น 23823 (Kimsoft Interfold Hand Towel 1ply)

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม Scott® HBT และ Pop-Up Napkin

การเลือกใช้เยื่อรีไซเคิลมาจากกระดาษเอกสารในสํานักงาน โดยผ่านกระบวนการรีไซเคิลที่ปลอดภัย ผลิตตามมาตรฐานคุณภาพทีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

อ่านเพิ่มเติม