เตือน! เลือกใช้ “ทิชชู่เปียก” ผิดประเภท ทำให้ผิวแห้ง ระคายเคือง ฆ่าเชื้อไม่ได้

การเลือกใช้งานที่ผิดประเภท อาจทำให้การเช็ดทำความสะอาดไม่ได้รับการฆ่าเชื้อตามที่เข้าใจ หรืออาจทำให้ผิวแห้ง แตกลอก เพราะสารฆ่าเชื้อที่รุ่นแรงต่อผิวหนัง

อ่านเพิ่มเติม