3 เช็คลิสต์ เตรียมความพร้อม ธุรกิจ Pet Friendly ต้อนรับสัตว์เลี้ยง

ในปัจจุบัน สัตว์เลี้ยงกลายเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น (Pet Humanization) คำว่า ‘Pawrent’ จึงถูกบัญญัติขึ้น เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่ผู้คนทั่วโลกหันมาเลี้ยงสัตว์เป็น ‘ลูก’ ด้วยกระแสการเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้น สวนทางกับอัตราการมีบุตรที่ลดลง จึงปฏิเสธไม่ได้ที่ผู้ประกอบการธุรกิจ ควรเริ่มให้ความสนใจและปรับตัว เพื่อดึงดูดกลุ่ม Pet Lover หรือ Pet Parents

อ่านเพิ่มเติม