เตรียมพร้อม ป้องกันไวรัส RSV โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

ไวรัส RSV (Respiratory Syncytial Virus) เป็นเชื้อไวรัสที่มีเปลือกหุ้ม ซึ่งสามารถฆ่าได้ง่ายด้วยแอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง

อ่านเพิ่มเติม

3 ขั้นตอน ตรวจสอบสินค้าของแท้ ด้วยเลขขึ้นทะเบียน อย.

เครื่องหมาย อย. เป็น เครื่องหมายที่แสดงให้ผู้บริโภคทราบว่า ผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆ ได้ผ่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย ถูกต้องตรงตามมาตรฐานเกณฑ์การผลิต หรือการนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

อ่านเพิ่มเติม

SmartSan ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อระดับมืออาชีพที่ได้การรับรองคุณภาพ HACCP

SARAYA SmartSan ได้รับใบอนุญาตระดับภูมิภาคเอเชียจาก HACCP International (Hazard Analysis and Critical Control Point) ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การรับรองความปลอดภัยของอุปกรณ์และบริการที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการพาณิชย์สำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่จำหน่ายทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม

ทำไม SARAYA จึงเป็นแบรนด์ที่เหมาะกับทุกครัวเรือน? เพราะเราใส่ใจดูแลเรื่องสุขอนามัยที่ดีให้ทุกคน พร้อมใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนาน

SARAYA สุขอนามัยที่ดี พร้อมใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม

ทำไม SARAYA จึงเป็นแบรนด์ที่เหมาะกับธุรกิจที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม? เพราะใส่ใจดูแลเรื่องสุขอนามัยที่ดีให้ทุกคน พร้อมให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนาน และมีความมุ่งมั่นจากใจจนเกิดเป็นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แบบไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อทุกคน

อ่านเพิ่มเติม

SmartSan ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อระดับมืออาชีพที่ได้การรับรองคุณภาพ HACCP

การเลือกใช้เยื่อรีไซเคิลมาจากกระดาษเอกสารในสํานักงาน โดยผ่านกระบวนการรีไซเคิลที่ปลอดภัย ผลิตตามมาตรฐานคุณภาพทีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

อ่านเพิ่มเติม